teknik resim kalemleri

Kurşun kalemler ; Teknik resmin çizilmesinde ve yazıda kullanılan dereceli siyah kurşun kalemler, grafik tozunun değişik oranlarda bağlayıcı maddelerle karıştırılması sonucu istenilen sertlikte ve tonda yapılabilir. Sertlik dereceleri, üzerilerine yazılan harf ve rakamla belirtilir.Kurşun kalemlerin sertlik derecelerini belirten harf ve rakamlar ve bunların kullanım  yerlerine göre gruplara ayrılışı aşağıda gösterilmiştir.Bu semboller, ingilizce black (siyah), firm…