Norm Yazı

Teknik Resim Yazı Çeşitleri Karışıklığı önlemek için teknik resimde standart yazı kullanılır. Standart yazı, A tipi B tipi olmak üzere 2 kısımdan oluşur.İki yazı tipi arasındaki fark yazı kalınlığıdır ve A tipi B, yazı tipine göre incedir.Teknik resimde B tipi tercih edilir.. KULLANILAN TERİMLERİN ANLAMLARI ŞUNLARDIR h : Yazı yüksekliği h : Büyük harf yüksekliği c1…