çorlu kanal açma

Logar Açma

LOGAR TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR VE NASIL AÇILIR ?    Kanalizasyon veya diğer su giderleri için belli aralıklararla açılan, genellikle içinde gelen veya giden akıntının yönünü değiştiren çoğunlukla silindirik olan ve tıkanmalar sırasında müdahale edebilecek olduğumuz yeraltı boşluklarına logar denir….. Bunların üzerlerine tehlikelere karşı kapatılan cisimlere de rögar kapağı denir. Doğrusu rögar’dır halk arasında logar olarak…